Projektai

VILNIAUS R. AVIŽIENIŲ GIMNAZIJOS
PROJEKTINĖ VEIKLA 2019-2020 M.M.

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“.

Avižienių gimnazija dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr.09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), kuris yra įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės „Švietimo prieinamumo didinimas“ finansuojamas veiklas.

Gimnazija gavo įvairias mokymo priemones 1–4 klasių pasaulio pažinimui mokyti: termometrus, lupas, mikroskopus, gamtos tyrinėjimo rinkinius, matavimo indus ir cilindrus, mėgintuvėlius, tiriamųjų darbų įvairių lėkštelių rinkinius, žiūronus, kompasus, rinkinius mechanikos bandymams atlikti, optikos rinkinius, magnetus ir metalinių plokštelių rinkinius, naudingų iškasenų rinkinius, elektros grandinės rinkinius, mini meteo stoteles, svarstykles, šaldiklius, virykles ir kt. Bendra suma už gamtos ir technologinių mokslų ugdymo priemonių komplektus siekė 3456,97 Eur.

Šiais metais ir vyresnių klasių mokiniams (5–8 klasių) buvo įgytos svarbios gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonės, kurių vertė siekė 941.38 Eur.

Projekto svetainėje „Vedlys“ yra metodinė medžiaga mokytojams – pamokų aprašymai, kuriuose patariama, kaip atlikti gamtamokslinius tyrimus naudojantis gautomis priemonėmis, saugiai ir tinkamai elgtis su sudėtingesne komplekto įranga. 

Tikimasi, kad šios priemonės padės mokiniams lengviau įsisavinti gamtos mokslų sąvokas, įgyti gebėjimų, kurie padėtų pažinti pasaulį ir išsiugdyti vertybines nuostatas, o įgyvendinus projektą bus pagerinta gamtos ir technologinių mokslų ugdymo kokybė.