ltVilniaus r. Avižienių gimnazijaGimnazjum w Awiżeniach w rejonie wileńskim
Telefonas: +370 5 240 3344gimnazijaavizieniu@gmail.com

Vidurinis ugdymas

Vidurinio ugdymo paskirtis – padėti asmeniui įgyti bendrąjį dalykinį, sociokultūrinį, technologinį raštingumą, dorinę, tautinę ir pilietinę brandą, profesinės kompetencijos pradmenis.

Gimnazijos vidurinio ugdymo planas

Pamokų tvarkaraštis

Mokinių atostogos

  Prasideda Baigiasi Pamokos prasideda

Rudens 1 – 8, I – IV g kl.

2022-10-31 2022-11-04 2022-11-07
Žiemos (Kalėdų) 1 – 8, I – IV g. kl. 2022-12-27 2023-01-06 2023-01-09
Žiemos 1 – 8, I – IV g. kl. 2023-02-13 2023-02-17 2023-02-20
Pavasario (Velykų) 1 – 8, I – IV g. kl. 2023-04-11 2023-04-14 2023-04-17

Vidurinio ugdymo programa gimnazijoje įgyvendinama remiantis Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1776DF569DAF/asr

Daugiau informacijos apie vidurinį ugdymą https://smsm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/smm-svietimas/svietimas-vidurinis-ugdymas

Accessibility