ltVilniaus r. Avižienių gimnazijaGimnazjum w Awiżeniach w rejonie wileńskim
Telefonas: +370 5 240 3344gimnazijaavizieniu@gmail.com

Viešieji pirkimai

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C54AFFAA7622

Vilniaus r. Avižienių gimnazijos mažos vertės viešieji pirkimai organizuojami vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtintu Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a0f25f005ca411e79198ffdb108a3753

Vilniaus r. Avižienių gimnazijos viešųjų pirkimų dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) www.cvpp.lt  (planuojamų atlikti pirkimų suvestinė iki kovo 15 d.; pirkimo dokumentai; sutartys raštu; sutartims žodžiu sąskaitos data, suma, įmonės pavadinimas, įm. kodas; procedūrų ataskaitos supaprastintiems pirkimams ir pirkimams atviro konkurso būdu; metinė pirkimų ataskaita iki sausio 30 d.) 

Pirkimų skelbimai (CVP IS)

www.cvpp.lt

Sprendimai neatlikti pirkimo naudojantis CPO paslaugomis

Paaiškinimai dėl pirkimo neatlikimo per centrinę perkančiąją organizaciją (CPO) (privaloma skelbti interneto svetainėje, jei sutarties vertė yra lygi ar didesnė nei 10 000 Eur be PVM).

Viešųjų pirkimų tarnyba https://vpt.lrv.lt/lt

Accessibility