Nuaidėjo paskutinis skambutis

Kaip pavasarį tirpstantis sniegas,
Kaip negrįžtantis aidas dainos…
Taip tos klasėj praleistosios dienos
Nebegriš, nebegriš niekados.
 

Besibaigiant gegužei, tradiciškai, abiturientus kviesti į pamokas nustojo skambutis. Tokia diena ateina kasmet, bet vis kitiems. Paskutinio skambučio šventėje dalyvavo gimnazijos direktorė, pavaduotoja, auklėtoja, pirmokėliai, vienuoliktokai, abiturientų tėvai, pirmosios mokytojos ir mokę gimnazijoje mokytojai. Abiturientai dėkojo mokytojams už kantrybę, supratimą ir palaikymą.

Išvyka į memorialinį V. Mykolaičio-Putino muziejų

 

     Gegužės 18 d. Iga, 8a, 7a, 6a klasių mokiniams lietuvių kalbos pamokos vyko memorialiniame V. Mykolaičio-Putino muziejuje. Mokiniai apžiūrėjo autentišką patalpų aplinką – rašytojo darbo kabinetą, svetainę. Estetiškoje ir jaukioje aplinkoje gidės pasakojimo apie rašytojo gyvenimą ir kūrybą visi klausėsi ypatingai atidžiai. Įdomu buvo prisiliesti prie autentiškų dokumentų, nuotraukų, knygų, paspėlioti, kam buvo skirti asmeniniai daiktai, gulintys ant rašomojo stalo.

Integruota istorijos ir lietuvių literatūros pamoka

2017 m. gegužės 15 d. vyko integruota istorijos ir lietuvių literatūros pamoka tema „Lietuvos dvarų kultūra“ II – III ga klasėse. Lietuvos dvarų kultūrą pristatė Jono Pauliaus II-ojo gimnazijos II g klasės mokinys Emilis Kliučkovski. Mūsų gimnazijos III ga klasės mokiniai pasipuošė dvarų ponių ir ponų drabužiais. Gimnazijos bendruomenę vaišino „Rokiškio cukierkais“, „Gačionių dvaro saldumynais“.

Pamokos metu mokiniai skaitė ir komentavo ištraukas iš Ginos Viliūnės knygos „Imperatoriaus meilužė“, kuriose aprašoma Rokiškio dvaro aplinka, grafaitės Sofijos Tyzenhauzaitės gyvenimas.

Pamoką vedė istorijos mokytoja metodininkė Liusia Lapševič ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Regina Buzienė.

3c klasės bendradarbiavimo projektas „Bendradarbiavimo galimybės pradiniame ugdyme. Laiškas nepažįstamam draugui“

Šiais metais 3c klasės mokiniai vykdė bendradarbiavimo projektą su Vilniaus r. Buivydiškių pradinės mokyklos 3 klasės mokiniais, kurio metu domėjosi pašto istorija, sužinojo įvairius laiško perdavimo būdus, taikydami tinkamą pasirinktą raišką, laikydamiesi kalbos normų bei  laiško (sveikinimo) rašymo strategijų kūrė tekstą, surengė bendrą renginį,  ugdė bendravimo įgūdžius, dalyvavo pažintinėje išvykoje Buivydiškių žirgyne. Projektas baigėsi, bet įgyta patirtis, draugystė ir puikios emocijos liks ilgam.

Mama, mano Mama

Gegužės 04 dienos vakarą gimnazijos salėje skambėjo gražiausios choro „Vyturėlis“ ir „Svajonė“ dainos,dramos teatro „Nenuoramos“ eilės, “Žolynų“ šokiai, kurie skirti brangiausiam žmogui – Mamai. Koncertinį vakarą vedė Gabrielė Saveikytė 3c ir Robertas Lukša IIIgc. Sveikinimo žodį tarė gimnazijos direktorė Valerija Orševska ir vaikų darželio direktorė Regina Olechnovič , kuri atlydėjo gausų būrį mažųjų dainininkų.

Įspūdžiai iš kelionės i Rokiškio kraštą

Gegužės mėnesį Avižienių gimnazijoje vykdomas istorijos ir lietuvių kalbos ir literatūros projektas tema ”Lietuvos dvarų kultūra“, todėl gegužės 3d. I-III ga klasių mokiniai  kartu su lietuvių kalbos mokytoja Regina Buziene ir istorijos mokytoja Liusia Lapševič lankėsi Rokiškio rajone, kuris yra itin garsus dėl savo dvarų gausumo.  Mokiniai  aplankė Tyzenhauzų, Radvilų ir Marikonių dvarus, kurių pavardės yra žinomos visai Lietuvai. Taip pat nepamiršo savo tautiečių – pasimeldė prie Antano Strazdo ir Komarowskio prosenelio antkapių, uždegė žvakutes. Mokiniams buvo itin įdomu aplankyti vienintelį Lietuvoje autentiškai restauruotą medinį dvarą Gačionyse ir susipažinti su žaviuoju šeimininku Piotru Rosenu. Dvaro šeimininkas netgi leido apžiūrėti jo  vidų ir padaryti keletą nuotraukų.

Mokiniai buvo labai patenkinti kelione, jos metu įgijo daug žinių ir įspūdžių.

Matematikos savaitė

Balandžio 24 – 28 dienomis mūsų gimnazijoje vyko matematikos ir informatikos savaitė.
Jau nuo pirmadienio iki penktadienio vyko atviros integruotos pamokos: matematikos ir informatikos pamoka 1ac-4ac klasėms ,,Matematika žaidimuose” ir 8c klasei  pamoka  ,,Įdomieji kryžiažodžiai,  6c-7c klasėms  matematikos ir informatikos viktorina ,,Žaidžiame matematiką…”, 5a-7a klasėms matematikos ir kūno kultūros  pamoka ,,Matematika ir sportas”, 6a-7a klasėms pamoka ,,Daugiakampių konstravimas”,  8a klasei  – ,,Matematika linksmai”.
Kitomis dienomis vyko matematiniai konkursai: 1c-4c klasėms ,,Gudrutis”, 5c klasei ,,Sukit, sukit galveles…”, visiems norintiems ,,Matmintinis” ir ,,Tangramų” konkursas Iga-Igc klasems.
Dėmesio sulaukė geometrinių figūrų paroda ir konkursas ,,Pasaulis sudėtas iš geometrinių figūrų”  5ac – Igac klasės mokiniams.
Penktadienį IIIga klasės gimnazistai skaitė pranešimus ,,Įžymiųjų matematikų darbai”.

 

Išvyka į Literatūrinį Aleksandro Puškino muziejų

download     Balandžio 28 dieną mūsų gimnazijos Igc klasės mokiniai kartu su rusų kalbos mokytoja Jūrate Zacharevičiene lankėsi Literatūriniame A. Puškino muziejuje Markučiuose.                Mokiniams buvo pristatyta  poeto biografija bei kūryba, jo ryšiai su Lietuva. Gimnazistai sužinojo, kad Lietuvoje A. Puškinas niekada nesilankė, nors savo kūryboje ir gyvenime dažnai Lietuvos vardą minėdavo: drama “Borisas Godunovas”, prosenelis  Ibrahimas Hanibalas buvo pakrikštytas Vilniuje, draugystė su Adomu Mickevičiumi. Gidė įdomiai ir vaizdžiai papasakojo ne tik apie A. Puškino kūrybos tyrinėjimus, išleistas knygas, kūrinių vertimus, bet ir apie poeto jaunesniojo sūnaus Grigorijaus šeimą, gyvenusią Markučiuose, susipažindino su autentiška XIX a. pabaigos Vilniaus dvarininkų buitimi.
      Iš muziejaus ekskursija tęsėsi Vilniaus senamiestyje. Teigiama, kad čia Šv. kankinės Paraskevos (Piatnickajos) cerkvėje 1705 m. caras Petras I krikštijo A. Puškino prosenelį afrikietį Ibrahimą (Abraomą) Hanibalą. Prie cerkvės 2011 m. pastatytas paminklas rusų poetui, romantikui, modernios literatūros pradininkui Aleksandrui Puškinui (1799-1837) ir jo proseneliui, rusų karo inžinieriui Abraomui Hanibalui (1696/1697-1781).

                                                                  

Viktorina „Žodžio galia“

Balandžio 25 d. mūsų gimnazijoje vyko lietuvių kalbos ir literatūros viktorina „Žodžio galia“ 7-8 klasių mokiniams. Sulaukėme dalyvių ir iš Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos. Viktorina vyko 4 etapais, kol buvo išsiaiškinti geriausiai lietuvių kalbą ir literatūrą mokantys mokiniai. Nugalėtojais tapo mūsų mokyklos mokiniai.  Pirmąją vietą laimėjo 8c klasės mokinė Viktorija Macytė, antroji vieta atiteko 7c klasės mokiniui Dovydui Bagdonui. Sveikiname nugalėtojus!

,,Šventiniai rankdarbiai“

Per pavasario atostogas, balandžio 13 d., vyko užsiėmimas gimnazijos mokytojams ,,Šventiniai rankdarbiai“, kuri vedė technologijų mokytoja Barbara Pajarskienė. Mokytojai išbandė tradicinį marginimą vašku. Vadovė pateikė visą marginimo vašku instrukciją žingsnis po žingsnio. Smagu buvo pabūti kartu…

„Sėkmingi ugdymo(-si) metodai“

Balandžio 12 dieną, Avižienių gimnazijoje, įvyko rajoninė metodinė – praktinė  konferencija „Sėkmingi ugdymo(-si) metodai“, kurios tikslas – pasidalinti gerąja patirtimi, taikant efektyvius metodus praktinėje veikloje. Konferencija buvo padalinta į dvi dalis: bendroji dalis ir darbas 4 sekcijose: pradinio ugdymo, logopedų bei specialiųjų pedagogų, psichologų ir socialinių pedagogų, bei įvairių dalykų mokytojų. Konferencijos dalyviai sutiko, kad ugdymo metodai yra ne mažiau reikšmingas pedagoginio darbo veiksnys nei pats ugdymo turinys ir šiandienos mokyklai reikalingi mokytojai – asmenybės, pažįstantys ir lavinantys savo kūrybines galias, sugebantys jas įžvelgti bei visapusiškai lavinti savo mokiniuose, mokantys parinkti tinkamus ugdymo metodus. Todėl tikimės, kad išneštos žinios padės mokytojams bei pagalbos mokiniui specialistams gerinti savo darbą.

Konferencijos pranešimai 2017