2018 m. biržezuikiilio 04-08 dienomis nuo 9 val. iki 11 val. būsimiems pirmokams vyks „Zuikių mokyklėlė“. Užsiėmimų metu mokiniai susipažins su mokytojomis, darbuotojais, mokyklos aplinka ir taisyklėmis, vyks įvairios veiklos, muzikos, šokio užsiėmimai. 

„Zuikių laukia“ mokyt. Nida  4c klasėje.

Išvyka į Saugomų teritorijų Nacionalinį lankytojų centrą

  Balandžio 13 dieną su 5c klasės mokiniais vykome  į Nacionalinį lankytojų centrą, esantį Vilniaus mieste – Antakalnyje. Įėję į centro patalpas, vaikai pasijuto tarsi gamtos apsuptyje: aplinkui žolynai, čiulba paukšteliai, svirpia žiogai, o virš galvos plaukia”debesys”. Mokiniai susidomėję klausėsi gidės pasakojimo apie Lietuvoje esančius nacionalinius parkus, draustinius, rezervatus. Teko įsivertinti savo žinias: atpažinti paukščių balsus, prisiminti piliakalnius. Mokinius sužavėjo šiuolaikiškai įrengtos interaktyvios ekspozicijos. Po edukacinio užsiėmimo, pasivaikščioję po senąjį Sapiegų parką, visi besidalindami patirtais įspūdžiais smagiai grįžome į gimnaziją.

Bendravimo su vaikais tobulinimo kursai

Vilniaus r. Avižienių gimnazijoje yra galimybė organizuoti „Bendravimo su vaikais tobulinimo kursus“. Kursų tikslas yra formuoti pozityvios tėvystės nuostatas, tėvams suteikti žinių apie vaikų ugdymą ir auklėjimą, stiprinti jų bendravimo su vaikais įgūdžius.

Kursai bus organizuojami VAKARAIS.

Kursų trukmė 20 val. (10 užsiėmimų po 2 valandas).

Bendravimo su vaikais tobulinimo kursai yra NEMOKAMI.

Prašau iki 2018-04-20 informuokite apie savo dalyvavimą el. paštu: teresita.tom@gmail.com .

Pagarbiai,
Socialinė pedagogė
Teresa Kozlovska

Respublikinė konferencija „Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, ir gabių mokinių sėkmingas ugdymas(sis)“

2018 m. balandžio 05 d. Vilniaus r. Avižienių gimnazija, bendradarbiaudama su VšĮ Trakų švietimo centru, pakvietė  mokytojus, logopedus, psichologus, spec. pedagogus į surengtą respublikinę  konferenciją „Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, ir gabių mokinių sėkmingas ugdymas(sis)“, kurios tikslas – pasidalinti efektyvių metodų taikymo gerąja patirtimi ugdant gabius mokinius bei mokinius, turinčius specialiųjų ugdymo(si) poreikių. Į konferenciją susirinko daugiau kaip 100 dalyvių, kurie išklausė skaitomus pranešimus. Pranešimų temos buvo įvairios, tačiau visos jos buvo nukreiptos į mokinių sėkmingą ugdymą.

Gimnazijos fojė, prie aktų salės, buvo eksponuojami mokytojų  stendiniai pranešimai, metodiniai darbai.

Konferencijos dalyviams didelį įspūdį paliko Visagino „Verdenės“ gimnazijos pradinio ugdymo mokytojos ekspertės Danguolės Savičienės autorinė metodinių darbų paroda „Metodinės priemonės pradiniam ir specialiajam ugdymui. Diferencijavimo galimybės“.

Konferencijoje savo veiklą ir edukacines priemones  pristatė leidyklos „Gudragalvis“ ir „Raidynėlis“.

Tikimės, kad išneštos žinios padės mokytojams bei pagalbos mokiniui specialistams gerinti savo darbą.

Užsienio kalbų savaitė gimnazijoje

Kovo 26-30 dienomis mūsų gimnazijoje vyko užsienio kalbų savaitė „Kaip švenčiamos šv. Velykos kitose šalyse“.
Jau  pirmadienį mokyklos foje papuošė stendas, kuriame mokiniai anglų ir rusų kalbomis sveikino visus su artėjančiomis šv. Velykomis.
Visą savaitę  vyko  netradicinės pamokos apie velykinius papročius ir tradicijas įvairiose šalyse. Ypač daug džiaugsmo ir susidomėjimo mokinių tarpe sulaukė interaktyvios viktorinos, praktikos darbai, kurių metu jie galėjo  per skonį ir kvapą pajusti artėjančią šventę.
Pradinėse klasėse vyko velykinių atviručių ir raiškiojo skaitymo konkursai. Geriausias 3a skaitovas Albertas Trinkūnas dalyvavo Respublikiniame anglų kalbos pavasario poezijos konkurse “Inspired by English”, kuris vyko “Šaltinėlio” pagrindinėje mokykloje Vilniuje.
Užsienio kalbų mokytojos džiaugiasi, kad netradiciniais ugdymo būdais pavyko praplėsti mokinių žodyną ir pagilinti sociokultūrines žinias.

Rašytojas Virgis Šidlauskas – Avižienių gimnazijos bibliotekoje

2018 m. kovo 29 d. Avižienių gimnazijoje pradinių klasių mokiniai susitiko su rašytoju Virgiu Šidlausku. Rašytojas pristatė savo knygą „Ulfas i stebuklinga barzda“.
Knygos autorius Virgis Šidlauskas supažindino mokinius su pagrindiniais jos herojais, kuriuos vaikai galėjo čia pat nupiešti. Be to, rašytojas atliko nuotaikingas savos kūrybos dainas, skaitė ištraukas iš knygos, atsakinėjo į mokiniams rūpimus klausimus apie draugystę, atsakomybę, baimę prisipažinti klydus. Ir rašytojas, ir mokiniai, ir mokytojai liko patenkinti renginiu.

4 klasės tėvelių iniciatyva „Šok į tėvų klumpes!”

Tai visuotinė atvirų durų diena tėvų darbovietėse, iniciatyva, kuria siekiama suteikti progą mokiniui artimiau susipažinti su tėvų, senelių ir kitų artimųjų profesijomis,  netolimos karjeros perspektyvomis. Ši visuotinė atvirų durų dieną – dar viena proga tėvams įsitraukti į ugdymo procesą, turiningai praleisti laiką kartu su savo vaikais.

4 c klasės mokiniai ir jų tėveliai, kovo 28 dieną dalyvavo Miko mamos ir brolio organizuotoje išvykoje į Vilniaus oro uostą, kuriame susipažino su oro uosto veikla, apžiūrėjo lėktuvus ne tik iš išorės, bet ir turėjo galimybę pasėdėti pilotų kabinoje, salone bei palydovų kambaryje. Mokiniai įdėmiai klausėsi vadovo pasakojimo apie lėktuvų technines savybes, atsakinėjo į klausimus, apžiūrinėjo Boing 747 ir kitus ir mažesnius modelius, stebėjo lėktuvo pakilimą.

Kitą dieną mokiniai surengė diskusiją-viktoriną „Metaliniai sparnuoti paukščiai“.

Akcija „Gerumas mus vienija“

kKovo 26 – 28 dienomis, 5a klasės mokiniai, kartu su auklėtoja Renata Garčevska, organizavo paramos akciją „Gerumas mus vienija“.

Ačiū visiems prisidėjusiems prie paramos akcijos „Gerumas mus vienija“.  Gerumo akcijos misija – surinktų aukų dėka padėti labiausiai vargstantiems ir stokojantiems Caritas globojamiems žmonėms.